hits

Akupunktur ved urinveisinfeksjon er anbefalt!

Nasjonale retningslinjer for behandling av tilbakevendande urinveisinfeksjon anbefalar akupunktur som forebyggande tiltak.