hits

Fødselsforberedende akupunktur - modningsakupunktur.

Mykje av kunnskapen vi har i akupunktur kjem frå Kina, men når det gjeld såkalla  modningsakupunktur så er det legar, gynekologar og jordmødre i Europa og Australia som har vore pionerar. På 1970-talet var det nokre gynekologar i Østerrike  som ynskte å sjå om akupunktur før fødsel kun...