hits

Stressa og dårlig søvn?

       Fire viktige faktorar dannar grunnlaget for god helse; søvn, bevegelse/ trening, ernæring og å ta vare på oss sjølve mentalt og emosjonelt. Desse fire er som stolbeina på ein stol. Stolen står stødig og tåler mykje med alle fire inntakt.  Blir eitt av beina svek...

Hetetokter etter bryskreft?

Brystkreft er den forma for kreft som rammar flest kvinner. Ei alvorleg diagnose, men med stadig betre prognosar for overlevelse. Behandlinga er kirurgi, cellegift og stråling.  I dei mest hektiske månadane med behandling, oppfølging og prøvetaking så ser alle framover og gleda er stor når b...