hits

Akupunktur ved urinveisinfeksjon er anbefalt!

Nasjonale retningslinjer for behandling av tilbakevendande urinveisinfeksjon anbefalar akupunktur som forebyggande tiltak.

Kreftoverlever men ikkje frisk?

  Kreft er ei vanleg sjukdomsdiagnose i våre dagar, og svært mange overlever kreft eller lever lenge med sin kreftsjukdom. I slutten av 2016 var det over 260 000 som har hatt kreft eller som fortsatt lever med sin kreftsjukdom. Det høge talet på kreftoverlevarar fører til at fleire får...

Allergivår - og sommar!

Vi ser fram i lysare tider no, og det same gjer resten av naturen. Or, hassel og selje har allereie pollenet klar. Med vår og sommar kjem også pollenallergien for veldig mange nordmenn. Snufsing, nysing, kløe i augene, tung i pusten og trøyttheit er vanlege symptom. Medisinen har mange effektive ...

Migrene - medisinfri hjelp!

I den seinare tid har det i media vore fokus på auken i migrene og spenningshovudverk, spesielt er auken stor hjå ungdom. Det kan vere veldig mange årsaker til dette, men stressbelastning er ofte utløysande faktor for mange. Migrenemedisinar hjelp mange, men dei må du ta kvar gong du får anfall f...

Bihulebetennelse og stadig sjuk?

Vi er no inne i ei årstid prega av infeksjonar, forkjølingar og influensa. Ein av årsakane til at haust og vinter er høgsesong for infeksjonar er at ein del bakteriar og virus trives betre med lavare temperaturar. Vi er kanskje også meir innomhuses og lever tettare på kvarandre enn i sommarhalvår...

Ofte urinveisinfeksjon? Akupunktur kan bryte sirkelen!

  Skrevet av akupunktør Berte Holstad Engen - Ålesundsklinikken. Har klinikk i sentrum av Ålesund, og også klinikkdager i Hareid.  Resistensutvikling av bakteriar har begynt å gjere seg gjeldande for alvor. Enkle og ukompliserte infeksjonar bør det i framtida ikkje foreskrivast ...