hits

Irritabel tarm? Gode tips til deg her!

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er den vanlegaste lidinga blant pasientar med fordøyelsesplager i Norge, og dobbelt så vanleg blant kvinner som menn. I gamle dagar var ikkje dette ei eiga diagnose men kun eit uttrykk for typiske fordøyelsesplager som ikkje hadde nokon alvorleg sjukdom bak seg. E...

Irritabel tarm? Ingen kur, men god hjelp er her!

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er den vanlegaste lidinga blant pasientar med fordøyelsesplager i Norge, og dobbelt så vanleg blant kvinner som menn. I gamle dagar var ikkje dette ei eiga diagnose men kun eit uttrykk for typiske fordøyelsesplager som ikkje hadde nokon alvorleg sjukdom bak seg. Dei ty...

Teens historie og effekt

  Historia seier at for 5000 år sidan var keisar Shen Nung ute på reise. Han kvilte under eit tre og kokte vatn for å drikke. Då fall det blad frå treet ned i gryta, det lukta og smakte godt,og teen var oppfunnen.  Tekulturen spreidde seg til Japan og vidare til Europa på 1500-talet. S...

Stressa og dårlig søvn?

       Fire viktige faktorar dannar grunnlaget for god helse; søvn, bevegelse/ trening, ernæring og å ta vare på oss sjølve mentalt og emosjonelt. Desse fire er som stolbeina på ein stol. Stolen står stødig og tåler mykje med alle fire inntakt.  Blir eitt av beina svek...

Hetetokter etter bryskreft?

Brystkreft er den forma for kreft som rammar flest kvinner. Ei alvorleg diagnose, men med stadig betre prognosar for overlevelse. Behandlinga er kirurgi, cellegift og stråling.  I dei mest hektiske månadane med behandling, oppfølging og prøvetaking så ser alle framover og gleda er stor når b...

Yangsheng - å nære livet

Ein av mine mest inspirerande lærarar i kinesisk medisin, Peter Deadman, har forfatta boka Lev vel, lev lenge. Den tek føre seg den enorme kunnskapsbanken kinesisk kultur og medisin har i å nære livet (yangsheng), og helsa. Den knyter kunnskapen opp mot vår moderne tid, og kva forskninga i dag se...

Svangerskapskvalme

Kvalme i seg sjølv er ingen sjukdom, men eit symptom som kan følge mange andre plager. Å vere kvalm i svangerskapet er forholdsvis vanleg, men likevel til dels ille for den det gjeld.  Kvalmefølelsen er knytta til balanseorganet i det indre øyret og til fordøyelsessystemet vårt. Alle patted...

Fødselsforberedende akupunktur - modningsakupunktur.

Mykje av kunnskapen vi har i akupunktur kjem frå Kina, men når det gjeld såkalla  modningsakupunktur så er det legar, gynekologar og jordmødre i Europa og Australia som har vore pionerar. På 1970-talet var det nokre gynekologar i Østerrike  som ynskte å sjå om akupunktur før fødsel kun...

Når knea hyler!

Arthrose er det same som at brusken i leddet gradvis blir brutt ned, og sågar kan forsvinne heilt. Risikoen for slik slitasje aukar naturleg nok ved aukande alder men overvekt, tidlegare skader og/eller genetikk kan også ha sitt å seie. Astrid er en pasient av meg som har denne diagnosa. Symptom...

Stress og utbrentheit

Stress er på mange måtar eit oppbrukt ord. Det har blitt så vanleg å leve med stress at vi til dels sluttar å reflektere over kva det gjer med oss. Mange lever lange perioder med svært høgt stressnivå. Austleg medisin og filosofi er fundamentert på den gyldne middelvei, det å finne balansen ne...

Arnika - eit MUST i kvart medisinskap!

Arnika er ei plante som veks i fjellet, og i Norge finnast den i lyngmark og beiteområde opp til Sør-Trøndelag. Arnika bli klassifisert som naturlegemiddel og er ein av dei mest brukte homeopatiske medisinane i både inn- og utland. Urta er kjent frå europeisk folkemedisin heilt tilbake til det ...

Gurkemeie - naturens kortison?

Det er lang tradisjon i Asia i å bruke denne planta i medisinsk behandling, spesielt ved betennelsar og som antibakteriell medisin. Her til lands er den nok mest kjent som ei billig erstatning for safran når vi bakar lussekattar i desember. Gurkemeie er også hovedurta i karriblandingar verda over...

Når alt heng i hop!

(Mykje av teksta i dei øverste avsnitta er henta frå boka "de tre skatter" av Anne Christine Hågensen) - ei bok eg sterkt anbefalar å lese! Hippokrates er kjent som legekunstens far. Han var ein av dei første i Europa som klassifiserte sjukdomar og ordinerte individuell behandling. Han skilde ...

Immunforsvar, haust og stadig småsjuke born.

  Kvardagen har kome over oss og barnehagane er i full sving. Dei fleste foreldre er innstilt på at barnehagestart betyr snørr, gørr og fråversdagar frå jobb. Spesielt for dei  minste og dei heilt nye borna i barnehagane kan starten vere tøff.  Eit tett miljø med ymse bakteriar og...

Bihulebetennelse og stadig sjuk?

    Vi er no inne i ei årstid med snufsing, nysing og hosting. Ei av årsakene til at haust og vinter er høgsesong for infeksjonar er at ein del bakteriar og virus trives betre med lavare temperaturar. Vi er kanskje også meir innomhuses og lever tettare på kvarandre enn i sommar...

Nyttårsforsett, røykeslutt og akupunktur!

Januar er her og vi ser fram i lysare tider, sakte men sikkert. Nyttårforsetta er du kanskje godt i gong med å gjennomføre, eller har du litt irritert prøvd å gløyme lovnadane du gav deg sjølv for nokre dagar sidan? Å slutte å røyke er vel eit av dei vanlegaste nyttårforsetta som er, men også av...

Tankar omkring det å vere utbrent...

Ein svært klok kollega av meg sa ein dag rundt lunsjbordet ; eg kan ikkje fordra at ordet utbrent blir brukt . Kvifor ville eg vite. Jau fordi det indikerar at det ikkje finst gnist igjen, at det er heilt svart og heilt utan liv, alt er brent opp. Eg har fundert litt over dette og det er knasande...

Gravid? Modningsakupunktur - kva er det?

                                                           Mykje av kunnskapen vi har i akupunktur kjem frå Kina, men når det gjeld såkalla ...

Står du på antiøstrogen etter brystkreft og har hetetokter som biverknad? Akupunktur kan hjelpe :)

Brystkreft er den forma for kreft som rammar flest kvinner. Ei alvorleg diagnose, men med stadig betre prognosar for overlevelse. Behandlinga er kirurgi, cellegift og stråling. Er ein heldig så må ein ikkje ha alle tre behandlingsmetodane. I dei mest hektiske månadane med behandling, oppfølging o...

Akupunktur i fødsel - ei anneleis historie

Dette er ei artige historie frå november 2013! Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE ...